Onstaan van het vernieuwde "Dweilteam"


Het "Halse dweilfestival" is een organisatie van het Dweilteam Halle en word jaarlijks de 1ste zaterdag van september te Halle georganiseerd. De aanwezige bands spelen voor de titel van

"Vrij Internationaal Kampioen" of voor de beste in "de Ambianceklasse".

 

"Dweilteam Halle" kent zijn oorsprong bij de “Confrérie van de Vaantjesboer” die dit kampioenschap de vorige 6 jaren hebben georganiseerd , daar de Confrérie een reuzengilde geworden is en zich louter en alleen nog met zijn reuzen wil bezighouden , stoppen ze vanaf 2017 met de organisatie van de dweildag.

 

Daarom heeft de grote drijfkracht achter de dweildag (Ludo Debusscher) de touwtjes in handen genomen en zijn beide vrienden (Henri Rammant en Eddy Leunens) aangesproken , beide zijn ex- leden van de Confrérie en hebben uitgezonderd in 2016 ook de vorige dweildagen te Halle mee georganiseerd , zodat ze zeker geen nieuwkomers zijn op gebied van de organisatie.

 

Op donderdag 13 oktober 2016 zijn we dan met z'n drieën bij mekaar gekomen en was alles snel geregeld om nog enkele jaren verder te doen met de organisatie. bij het afsluiten van die voor ons zo memorabele avond werd er op de toekomstige samenwerking eens stevig geklonken.

 

Ludo heeft ook de heer Jan Loris kunnen overtuigen om mee zijn schouders onder de organisatie te zetten . Jan is jurylid geweest tijdens de vorige dweildagen te Halle en is eveneens bestuurslid van "VLAMO (Vlaamse amateurmuziekorganisatie)"  Vlaams Brabant. Door de inbreng van Jan neemt Vlamo Vlaams-Brabant dan ook een deel van de organisatie op zich.

 

Mede kunnen we natuurlijk ook rekenen op de hulp van onze partners , verschillende medewerkers en eventuele sponsors, waarvoor reeds dank.

 

Daarom , alle dweilorkesten van België , Nederland , Frankrijk en omliggende landen rekenen we op jullie steun om van de zevende editie terug een schitterende dag te kunnen maken , en hopen we dat onze dweildag nog een aantal jaren kan blijven verder bestaan , daar hij ondertussen reeds een begrip geworden is te Halle en in het millieu der dweilorkesten.

 

 

"Dweilteam Halle"